Şahsi irade ile hayatın bütünüyle içine girmek söz konusu olamadığı gibi dışına da çıkmak mümkün değil. Her defasında denemeyi deniyor, imkansızlıklarımızı, acziyetimizi tecrübe ediyor ve sınırlı melekelerle anlamlandırmaya çalışıyoruz varlığımızı. Bu varoluş çabası, yolumuzda çizdiğimiz veya bizim için çizilmiş olan örüntülerin koordinatlarında gizli. Varlığımız bu girift oluşumda kimi açıdan mühim bir parça... Başka açılardan bakıldığında ise bir o kadar kıymetsiz...Tâ ki, varlığımızın değerli olduğu Rabb tarafından bize hissettirilene dek! Tabii kâinattaki bu zerreden küçük mevcudiyetimiz, Rabb ile kendini bilme, vâr olma/ hemhâl olma hâlini dört köşe ile sınırlandırılmış bir tuvale yansıtamayacak olduğunun farkında... acziyetinin bilincinde...Lakin bu seri, bir sanatçı olarak kendini ve evreni tanıma teşebbüsü, Rabbin tekliğinin kâinata yansımasını tuvalde akletme çabası, oyundan ibaret bir acziyet çalışmadır... Kainâtın içinden dışına çıkamayacağının, bu zorunluluklara mahkum olmanın farkındalığıyla karşı karşıya kalmanın da bir resmidir!