Image
Image
DEVERÂN ARALIĞI

Lafz-ı Ce l i l

Soyut resim İslam düşüncesinin bağrında yeşerirken, müslüman sanatkârıda, varolduğu medeniyette özel ve özgün bir konuma taşımıştır.

Lafz-ı Ce l i l Serisi
Image
Image

KÂBE

Soyuttan somuta bir yolculuk, iman ve tâat…Mekândan münezzeh olanı birmekânda anmak…

KÂBE SERİSİ
Image
Image

İslami bir perspektifle “Lâ” ya bakarak, hayatımızda “Lâ” derken nelerden vazgeçip, onun yerine neleri koyduğumuzu, veya .....

LÂ SERİSİ
Image
Image

Terkedildiğinde Âhenk

Sözcüklerle nesneler, imgelerle gerçeklik arasında daima derin bir uçurumvardır. Gerçekliği imgelerle yorumlamak sanatçının işidir; söz konusuuçurumun iki yanını....

Terkedildiğinde Âhenk Serisi
Image
Image

Kâinat

Kâinat ve insan bir bilinmezlik halidir. Vahdaniyeti kavrama çabasıdır yaşam.Her ne kadar yaratıcıyı, evreni dolayısıyla kendimizi, kendi akli melekelerimizlekavramaya çalışsak da, bu mümkün olamayacak bir uğraş gibi görünmekte.

Kâinat Serisi