İslami bir perspektifle “Lâ” ya bakarak, hayatımızda “Lâ” derken nelerden vazgeçip, onun yerine neleri koyduğumuzu, veya koymamız gerektiğini, olmazsa olmazlarımızı ve her “Lâ” da bir kez daha “farkındalıklarımızı” düşünmek… Kuraldışı olanın da kuralın da, birbirini bütünleyen kavramalar olabileceğini, “Lâ” nın salt bir sonuç değil, tersine bir başlangıç olabilme ihtimalini de görmek… “Lâ” nın popüler kültürde yaygın kullanımının ötesine geçerek, onun ihtiva ettiği anlam dünyasını renklere ve bazı sembollere yükleterek söylemek… Bu seride farklı suretlerde kendini gösteren her bir “Lâ”, özünde kişinin Lâ hattına gelip dayandığı ve bir seçim yapmak noktasında kaldığı anları sembolize etmekte. Bu tefekkürle bazen, “Lâ” deme şekli / yorumu, tekniği ve “Lâ” denilen şeylerin farklılıkları ile resimlerimdeki arka planı oluturan günah, hayat, doğa, güç, para, benlik ve “ene”ye atfedilen önem gibi dokular arasındaki girift ilişkiyi ifade etmeye çalıştım. İşte bir özgürleşme eylemi olarak “Lâ” serisinin serüveni bu…